Köp- och leveransvillkor för beställning i vår webshop:

Reservdelsbeställning

Leveransvillkor och leveranssätt 
Dina varor skickas snarast och levereras till dig på bästa sätt till DHL Service Point enligt det namn och adress du uppger vid beställning. (Undantagsvis levererar vi med Post Brev.) 

Vanligtvis skickas din order från oss inom 1-3 arbetsdagar.  

Det mobiltelefonnummer du anger vid beställning kommer att användas för SMS-avisering för uthämtning från DHL Service Point. Hämtas ut inom 14 dagar.

Vi skickar er ett mail samma dag som er order skickas från oss. För DHL ServicePoint så inkluderar vi sändningsnummer.

Lagerstatus uppdateras inte i realtid, kontakta oss för aktuellt saldo.

Order lagd senast vardag kl. 11.30 hanteras samma dag.

Beställningsvaror har c:a 1 veckas leveranstid.

Vi har ett begränsat urval av reservdelar i webshopen. Kontakta oss om du söker något som inte finns upplagt i webshopen.

Vi reserverar oss för försening och restnotering/slutförsäljning.

Vid eventuell försening/restnotering så meddelar vi er via e-post om det beräknas ta mer än 5 arbetsdagar innan ordern skickas från oss. Vi gör normalt inga delleveranser.

Vid slutförsäljning meddelar vi er via e-post och makulerar och krediterar er order.

Vid likvärdig ersättningsvara från leverantör så skickas den till samma pris.

För produkter där leverans är angivet som DHL Home Delivery (häll, diskkorg och andra stora reservdelar med mått över 50*50*120 cm) sker leverans till angiven adress under kontorstid och ert mobilnr används för SMS-avisering. Ni måste vara på plats och ta emot och kvittera. Ej mottaget paket/leveranshinder debiteras med 350 kr för omkostnader. För eventuellt retur till oss debiteras 500 kr för omkostnader.

För företagskunder med existerande kundnummer sker leverans enligt tidigare överenskommelse och villkor. Vid leverans med DHL Paket: Vi förbehåller oss rätten att ändra fraktkostnaden från 130 kr + moms.

Ny företagskund: Kontakta oss (info@kohs.se) för upplägg av kundnummer samt villkor.

 


Fraktkostnad 
Tillkommer i kassan på samtliga beställningar som skickas.

Vi levererar endast inom Sverige.

 

Avhämtning

Självklart kan den som vill hämta varor hos oss på plats. Kontakta oss alltid före avhämtning för att säkerställa att er beställning finns tillgänglig. Frakten tas då bort från er order.

Vårt lager/butik finns på Verkmästaregatan 4, 275 39 Sjöbo.
 

Betalningsalternativ

- Klarna 

Alla betalningar i webshopen sker med Klarna.

Alla ärenden gällande fakturor och betalning hänvisas till Klarna. https://www.klarna.com/se/

 

Om du istället önskar beställa via mail eller telefon så erbjuder vi följande betalningsalternativ: Förskottsbetalning till Swish eller förskottsbetalning till Bankgiro.

 

Personuppgiftslagen

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (GDPR) General Data Protection Regulation

 


Avbeställning
Avbeställning kan göras så länge varan inte är skickad. Därefter gäller Ångerrätten.

Transportskada 

Kontrollera direkt vid mottagandet av leveransen att inga varor saknas eller är skadade. Transportskador som har uppkommit av DHLs hantering anmäls direkt vid uthämtning samt till DHL på telefon 0771-345 345. För övriga skador gör en anmälan till Kyl & Hushållscenter Syd reklamationsavdelning på tel 0416-332 30, senast 7 dagar efter leverans.

Ångerrätt 
Privatpersoner har 14 dagars ångerrätt från mottagandet av varan, gäller oanvänd/omonterad reservdel med originalemballage. Kontakta alltid oss för retur. Kunden betalar och ansvarar själv för returfrakten. Kreditering hos Klarna sker när vi fått och godkänt returen.

Ånger/returrätt gäller ej företag.

Reklamationer/Felleveranser 
Vi vill att du meddelar oss så fort som möjligt och senast inom 7 dagar från mottagandet ifall vi av misstag har levererat felaktig vara, fel vara eller fel antal varor, så att vi kan rätta till felet. Detta sker enklast genom att du kontaktar oss via e-post:info@kohs.se eller per telefon 0416-332 30.
 

Outlösta paket 
Om du inte löser ut ditt paket är vi tvungna att debitera dig 300 kr inkl moms för våra omkostnader. Liggtid hos DHL Service Point är 14 dagar.
Kontakta oss för nytt utskick alternativt informera oss om du önskar avbeställa.

Garantier 
Kyl och Hushållscenter Syd lämnar sex månaders funktionsgaranti på reservdelar. Spara alltid orderbekräftelsen/följesedeln som referens för att garantin ska gälla.EHL Reservdel 2003
Allmänna leveransvillkor vid försäljning av reservdelar och tillbehör för elektriska hushållsapparater (EHL Reservdel 2003):

1.Tillämplighet

Dessa bestämmelser gäller vid försäljning från leverantör av typgodkända reservdelar eller motsvarande och tillbehör i nytt skick till Elektriska hushållsapparater.

2. Specifikationskrav

Det åligger köparen att specificera de delar han önskar köpa med angivande av apparattyp, tillverknings- och serienummer till vilken apparat reservdelarna respektive tillbehören skall användas. Försäljningen avser endast av köparen vid beställningen specificerade delar.

3. Säljarens ansvar

Säljaren ansvarar endast för att reservdelarna respektive tillbehören är felfria vid leveranstillfället.

4. Säljarens ansvarsbegränsning

Säljaren har inget ansvar för bristande funktion på grund av felaktig montering eller användning eller felaktigt vald reservdel.

5. Vidareförsäljning till konsument

I de fall produkter säljs vidare till konsument ankommer det på den som vidareförsäljer att informera konsumenten om konsumentköplagen samt att flertalet delar kräver fackkunskap för reparation och installation.

Kommentarer

Elektriska hushållsapparater består av ett flertal komponenter och funktioner, vilka är beroende av varandra. För att kunna göra ett korrekt ingrepp, byte av reservdel, etc. krävs därför fackkunskap.

Många apparater har hög anslutningseffekt, t.ex. spis, torktumlare, tvätt- och diskmaskin, m.m. Det är därför nödvändigt att, när man gör ingrepp i sådana apparater, har god kunskap om de säkerhetsregler, som måste iakttagas. En fel monterad del kan innebära att andra kom-ponenter i apparaten förstörs och kan också innebära risk för personskada.

För att kunna utföra en korrekt reparation krävs i regel att reparatören är fackmässigt utbil-dad, har elbehörighet och har tillgång till dokumentation över den apparat, som skall repare-ras. Dokumentationen består ofta av sprängskiss, kopplingsschema och arbetsdiagram. Dessa handlingar tas fram i begränsad upplaga för de verkstäder, som leverantören anvisar och som är specialutbildade för respektive maskinmärke. I regel kan en konsument därför inte tillgodogöra sig detta material.

På grund av ovanstående skäl och med hänsyn till funktions- och säkerhetskrav förutsätts vid försäljning av reservdelar att köparen besitter erforderlig kunskap för att kunna utföra reparation eller att han i annat fall anlitar fackkunnigt utbildad personal för reparation eller montering.

 

 

Kyl & Hushållscenter Syd AB – Personuppgiftspolicy GDPR

1.         Inledning

Kyl & Hushållscenter Syd AB (”KOHS”, ”vi”, ”oss”) vet hur viktigt det är med integritet för våra kunder och medarbetare, och vårt mål med den här policyn är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information så att du känner dig säker på att dina uppgifter är i säkert förvar. KOHS utför all hantering av personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL) och EUs integritetslagstiftning GDPR.

2.         Personuppgiftsansvar

KOHS är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i KOHS samtliga system inklusive tredjepartssystem. Ytterst är det KOHS styrelse som är ansvarig.

3.         Kontaktuppgifter

Vid frågor om denna policy kan du kontakta VD Jacob Graflind.

4.         Insamling av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer m.m.. Det gäller också till exempel id-nummer i felrapporteringssystem och krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

4.1        Hur vi samlar in personuppgifter och vilka uppgifter vi samlar in

KOHS samlar in information på flera sätt, men i första hand direkt från dig som är kund eller medarbetare.

4.2        Uppgifter som samlas in i vid personlig kontakt

Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss, till exempel via kundtjänst, på e-post, telefon, via eller på andra sätt. I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende. Det är uppgifter om namn och organisation. Beroende på hur du väljer att kontakta oss kan vi också samla in kontaktuppgifter som t.ex. e-postadress eller telefonnummer. Vid personlig kontakt samlar vi också in de övriga personuppgifter som du själv väljer att lämna till oss.

5.         Hantering och lagring av personuppgifter

KOHS behandlar dina personuppgifter lagenligt. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av fullgörande av avtal, specifikt av samtycke eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra ett avtal i vilket du är part.

6.         Administration av systemen

För att kunna leverera de produkter och tjänster du beställt av oss använder vi dina personuppgifter på olika sätt. Uppgifterna används för bokföringsändamål.

7.         Kundvård

Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontakter oss med frågor, synpunkter eller t.ex. reklamationer. Vi använder ditt namn och kundnummer för att identifiera dig och våra system. Vi använder dina kontaktuppgifter, som e-postadress och telefonnummer, för att kunna kontakt dig i samband med frågor och ärenden. Vi kan även också komma att använda alla de övriga personuppgifter som vi samlat in om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet.

8.         Lagkrav

Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och redovisning.

9.         Lagringstider

Vi sparar alla de personuppgifter vi samlar in i vår kunddatabas. I kunddatabasen sparas personuppgifter och historik i enlighet med bokföringslagen.Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändigt kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

10.    KOHS tekniska och organisatoriska åtgärder för säker behandling av dina personuppgifter

Vi vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna. Vi utbildar kontinuerligt vår personal i dataskyddsfrågor.

11.    Övervakning

När du använder våra tekniska system sparar vi personlig information i loggar för att kunna utvärdera hur systemen används, förbättra systemen samt upptäcka olovlig användning av systemen m.m. Vi sparar IP-nummer, MAC-nummer, e-mail samt information samt systemaktiviteter.

12.    Dina rättigheter

12.1    Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen. I dagsläget behandlar vi inte personuppgifter i något annat syfte.

12.2    Återkallelse av samtycke

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar 

 

 

 

 

Drift & produktion:  Wikinggruppen